LSS ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija

Šeštadienis praleistas turiningai!

Mūsų kolegijos studentų atstovybė dalyvavo LSS ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje, kurios metu buvo pristatyta LSS prezidento, P.Baltoko, kartu su LSS biuru padaryti darbai, buvo diskutuojama apie AM konsolidaciją ir aišku, renkamas naujas LSS lyderis, kuris po įnirtingų ir karštų diskusijų buvo išrinktas M. Savickas. Sveikiname naujai išrinkta LSS biurą, kuris su šūkiu „už studentus kartu su studentais“ tęs buvusio prezidento darbus ir sieks savo užsibrėžtų tikslų.