MKSA narių registracija

Marijampolės Kolegijos studentų atstovybės kandidatų viešas rinkimas į Marijampolės kolegijos tarybą.

 

Kandidatams keliami reikalavimai:

  • Kandidatai turi nepriklausyti Marijampolės kolegijos personalui ir studentams.
  • Marijampolės kolegijos tarybos nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti kolegijos strateginių tikslų ir įgyvendinti kolegijos misiją.

Viešo konkurso tvarka:

  • Kandidatas į Marijampolės kolegijos tarybos narius iki 2017 m. spalio 2 d. (įskaitytinai) turi pateikti prašymą dalyvauti konkurse, Europass formos gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką laisva forma. Jei kandidatą rekomenduoja juridinis asmuo, papildomai pridedamas rekomendaciją patvirtinantis dokumentas.
  • Kandidatas prašymą ir kitus dokumentus gali pateikti asmeniškai arba atsiųsti registruotu laišku.
  • Prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus registruoja Marijampolės kolegijos atstovybė. P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė. Telefonas pasiteiravimui: 8-62705640.
  • Viešas Marijampolės kolegijos studentų atstovybės konkursas į kolegijos tarybą vyks 2017 m  spalio 3 d. .
  • Kita: prezident@mksa.lt

Studentu-atstovybes-tvarka

Prašymo forma: 1-priedas-Prasymo-forma