2017 kovo 7

LSP komitetas

•Organizuoja LSP išdavimą Marijampolės kolegijos studentams.
•Informuoja studentus apie LSP gamybai trūkstamus duomenis.
•Baigiantis studento LSP galiojimui, jį pratęsia.
•Platinti informaciją apie LSP išdavimo ir pratęsimo įkainius, LSP turėtojams tiekiamas nuolaidas ir lengvatas bei LSP informacinę – reklaminę medžiagą.
•Sekti informaciją apie LSP pasikeitimus.
•Konsultuoja ir suteikia informaciją studentams apie LSP.
•Rūpintis kokybišku patirties perdavimu.

Komiteto nariai

Viktoras Krakys
Koordinatorius
Karolina Dzingaitė
Tomas Astrauskas
Povilas Ambrazas