2015 rugsėjo 27

Laisvalaikio klubas

•Rugsėjo mėnesį pateikia metinį renginių planą.
•Organizuoja kultūrinius, laisvalaikio bei sporto renginius.
•Ieško žmonių, kurie galėtų ir norėtų prisidėti prie MK SA Laisvalaikio klubo veiklos, nebūnant MK SA viduje.
•Plėsti studentų laisvalaikio galimybes: inicijuoti akcijas/paskaitas/turnyrus ir pan.
•Dalyvauti renginiuose reprezentuojant MK SA.
•Rūpintis kokybišku patirties perdavimu.

Komiteto nariai

Giedrė Juškevičiūtė
Koordinatorė
Tomas Astrauksas
Vytautas Bratauskas
Viktoras Krakys
Agnė Čaplikaitė
Evelina Paplauskaitė
Rūta Senkutė
Karolina Dzigaitė