2015 rugsėjo 27

Žmogiškūjų išteklių komitetas

•Atsako už MK SA asocijuotų narių veiklą.
•Supažindinti, pritraukti ir išlaikyti naujus narius MK SA.
•Motyvuoti MK SA narius, palaikyti gerą atmosferą organizacijos viduje.
•Palaikyti ryšį su Alumniais, įtraukti juos į MK SA veiklą.
•Rengti apklausas MK SA nariams ir spręsti vidines problemas.
•Organizuoja bendrą atstovybės laisvalaikį, išvykas bei socialinius vakarus.
•Sveikina SA narius gimimo dienų proga.
•Rūpintis kokybišku patirties perdavimu.

Komiteto nariai

Karolina Dzingaitė
Koordinatorė
Rūta Senkutė
Tomas Astrauskas
Evelina Paplauskaitė
Giedrė Juškevičiūtė
Viktoras Krakys
Povilas Ambrazas