2015 rugsėjo 27

Žmogiškųjų išteklių komitetas

•Atsako už MK SA asocijuotų narių veiklą.
•Supažindinti, pritraukti ir išlaikyti naujus narius MK SA.
•Motyvuoti MK SA narius, palaikyti gerą atmosferą organizacijos viduje.
•Palaikyti ryšį su Alumniais, įtraukti juos į MK SA veiklą.
•Rengti apklausas MK SA nariams ir spręsti vidines problemas.
•Organizuoja bendrą atstovybės laisvalaikį, išvykas bei socialinius vakarus.
•Sveikina SA narius gimimo dienų proga.
•Rūpintis kokybišku patirties perdavimu.

Komiteto nariai

Melita Lukoševičiūtė
Koordinatorė
Tomas Astrauskas
Evelina Paplauskaitė
Viktoras Krakys
Povilas Ambrazas