2015 rugsėjo 27

Informacinis komitetas

•Informuoja studentus apie MK SA veiklą.
•Administruoja www.mksa.lt svetainę, nuolat atnaujina aktualią studentams informaciją.
•Rūpinasi informacijos sklaidą už kolegijos ribų.
•Tvarko MK SA skelbimų lentas – pateikia ir atnaujina informaciją.
•Archyvuoja MK SA nuotraukas, skrajutes, vaizdo ir garso medžiagą.
•Stiprina MK SA matomumą kolegijos, Marijampolės miesto bei kitų organizacijų renginiuose.
•Administruoja facebook grupes.
•Rengia MK SA pristatymo medžiagą.
•Rūpinasi kokybišku patirties perdavimu.

Komiteto nariai

Lukas Šiugžda
Maketuotojas
Tautvydas Mackevičius
Raimundas Griškaitis